ολοκληρώθηκαν οι εκδηλώσεις!

μια σύντομη περιγραφή του τι έγινε και φωτογραφίες, θα βρείτε στο εκδηλώσεις